วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

รักที่สุดคือในหลวง หวงที่สุดคือแผ่นดิน1 ความคิดเห็น:

  1. คนไทยถ้าเห็นกลิตเตอร์ข้างบนนี้แร้ว ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมาย เพราะทุกคนที่เป็นคนไทยเข้าใจกันทุกคน

    ตอบลบ